Handabdrücke in Kreuzform

 

Vi är nomineringsgruppen som med förtroendevalda och medlemmar arbetar för att Svenska Kyrkan i Borås skall fortsätta vara den breda och välkomnande kyrkan. Vi är anslutna och aktiva i POSK på stifts- och riksnivå och vill med denna hemsida förtydliga arbetet som görs lokalt i Borås.

POSK är nomineringsgruppen som vill och tar ansvar för Svenska Kyrkans utveckling och ekonomi.

I Borås är vi näst största nomineringsgruppen och arbetar för att stärka kyrkans ställning i samhället.