POSK-forum med valupptakt i Caroli församlingshem kl. 18.30.