Idag återinvigdes Borås äldsta byggnad, Carolikyrkan, efter en tids renovering. I predikan som biskop Åke hade pratade han om att tala tydligt om Kristus. Vi i POSK håller helt med. Och under tiden var barnen som ville på söndagsskola. Det skall finnas på varje distrikt tycker vi.