Välkommen att bli medlem i POSK i Borås. Du får då lättare att vara med och aktivt påverka Svenska Kyrkans framtid. Med 100kr/år stödjer du oss i vårt arbete med att få ut information, dels på hemsidan och dels genom olika aktiviteter. Betala in medlemsavgiften till plusgiro 68 51 68 – 7 . Märk inbetalningen med namn och adress/e-post eller telefonnummer.

Det går också bra att maila namn och adress till Andreas Paulsson,  a.paulsson518(at)gmail.com , eller sms:a namn och nummer till 0703-442744, så kommer vi i kontakt med varandra på det sättet.