Vi vill att Svenska Kyrkan ska vara en partipolitisk obunden kyrka, en kyrka som hämtar sina förtroendevalda bland de gudstjänstfirande medlemmarna, så att vi kan ha en öppen, levande och frimodig kyrka som växer och berättar om Jesus Kristus. Det är teologin och den kristna övertygelsen som är viktigare än de samhällspolitiska frågorna.