Från de nomineringsgrupper som även finns representerade i den kommunala verksamheten märker vi att det stundtals kommer direktiv hur saker och ting ska skötas. Jag själv tycker det skulle vara väldigt märkligt att sitta på möten och diskutera kyrkliga frågor och få kommentarer och direktiv från personer som inte är medlemmar i kyrkan. När vi i POSK har möten är det med människor som är engagerade i kyrkan och som framförallt är medlemmar. Man kan väl inte vara medlem i t ex fotbollsklubben Elfsborg och då sitta och bestämma vad som ska göras i en simklubben Elfsborg. Även om det har samma namn.

En fri röst i en fri kyrka!