Den 22 oktober kl 18.00 är det nomineringsstämma till församlingsråden. Stämman hålls samtidigt i alla 3 församlingarna för att minimera s k ”kupper”. På denna stämma får då församlingsmedlemmarna nominera vem dem vill som skall sitta i församlingsrådet. Kravet är att man bor i Borås pastorat, alltså i någon av församlingarna. Sen fastställer kyrkofullmäktige nomineringarna. Inför detta har vi ett POSK-Forum den 14 oktober kl 18.30 i Caroli församlingshem. Vi informerar även om valresultatet, valsamverkan och förslag till olika poster i råd och utskott. Välkomna!