Styrelsen består av:

ordförande Andreas Paulsson

e-post: a.paulsson518@gmail.com

Tel.: 0703-44 27 44

Lars Lyborg

Pirjo Torsson

Bernt-Olof Klingesten

Falco Güldenpfennig

Caroline Ahl

Bertil Rickäng