Nu har vi efter många samtal blivit en del i kyrkorådets presidium. Enligt beslut i fullmäktige skall ett presidium endast bestå av ordförande och vice ordförande. Men detta kände vi redan från början att det var ohållbart. Som näst största nomineringsgrupp tyckte vi att det var självklart att vi skulle få en plats där, men detta tyckte inte Socialdemokraterna och Borgerligt Alternativ. Men som sagt efter många bra samtal så har vi fått en plats där. Än så länge är vi adjungerade, men vi har lämnat in en motion till fullmäktige i maj för att få till en ändring. Förslaget är att presidiet skall bestå av ordförande och två vice ordföranden.