POSK-Forum

Nu är det dags för höstens medlemsmöte. Vi träffas på Dammsvedjans församlingshem den 4 november kl 18.30. Vi kommer är informera och diskutera frågor som arbetet med Trygghetsboendet, frågor inför torsdagens fullmäktigemöte, förslaget till nytt program till nästa mandatperiod m.m.

Det bjuds på kaffe/te och fralla.

Så varmt välkommen!

Läs mer »

Årsmöte med föreläsare

Hej alla medlemmar,

Nu är det dags för Årsmöte i föreningen POSK i Borås. Och denna gång med föreläsare. Så välkommen till Caroli församlingshem söndagen den 10 mars kl. 17.00.

Vi börjar med att Lars Lyborg berättar och visar bilder kring det fina arbetet som Stiftelsen Vitryssland har gjort under många år. Dessvärre kommer verksamheten läggas ner och Lars kommer att förklara varför och alla turer kring detta.
Därefter kommer vi att ha sedvanligt årsmöte.
Sen tar vi upp och diskuterar aktuella frågor. T ex hur strategin ser ut för att Svenska Kyrkan fortsatt ska vara en stark aktör i Borås.

Och till detta finns det kaffe/te och smörgås för endast 20 kr.
Välkommen !
Det är också dags att betala in medlemsavgiften. 100 kr för medlem utan eller med ett uppdrag och 500 kr för medlem med två eller fler uppdrag.
Betalas in på plusgiro 68 51 68 – 7, senast 28 februari.
Betalningsmottagare är Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Borås.
Glöm inte att fylla i namn och adress.
Tack för ditt stöd!

I Kristus

/Andreas

www.poskboras.se

Läs mer »

POSK-Forum 22 oktober

Nu har alla styrelser kommit igång efter sommaruppehållet. Och budgetberedningen har träffats två gånger för att ta ställning till äskanden och investeringar för år 2019. Dessutom ska kyrkorådet ha en heldag där man ska diskutera organisationsfrågor, placering av diakonicentrum, seniorboende m.m. Så nu vill vi höra och diskutera med er medlemmar vad ni tycker i dessa frågor. Så varmt välkomna till ett medlemsmöte den 22 oktober kl 18,30 i Gustav Adolfs församlingshem. Med fika. Välkomna!

Läs mer »

GLAD PÅSK

Kristus är uppstånden – Han är sannerligen uppstånden !

Kristus är uppstånden – Han är sannerligen uppstånden !

Kristus är uppstånden – Han är sannerligen uppstånden !

 

En riktigt Glad Posk önskar vi er alla, från oss i styrelsen!

Läs mer »

POSK-forum

Välkommen alla medlemmar till POSK-forum den 8 november kl 18,30 i Caroli församlingshem. På dagordningen står det diskussion av ledamöter och ersättare till kyrkoråd och utskott.

Läs mer »

Kretsloppet

Idag lördag står vi nedanför Caroli kyrka vid Hötorget för att svara på frågor och delar ut vårt valprogram. Kom gärna ner och hämta. Vi har också lite andra saker som man kan få. Pennor, tygkassar, pins m.m.

Läs mer »

Reformation

Dagens budskap i en av POSKs annonser i Borås Tidning idag är  ”Dags för reformation- Bryt partipolitiseringen. Kyrkans frågor är teologiska- inte partipolitiska”

Läs mer »

En fri röst i en fri kyrka

Vi vill att Svenska Kyrkan ska vara en partipolitisk obunden kyrka, en kyrka som hämtar sina förtroendevalda bland de gudstjänstfirande medlemmarna, så att vi kan ha en öppen, levande och frimodig kyrka som växer och berättar om Jesus Kristus. Det är teologin och den kristna övertygelsen som är viktigare än de samhällspolitiska frågorna.

Läs mer »

Fler förskolor i kyrkans regi i Borås

Som en uppföljning av dopet bör fler få tillgång till de medmänskliga och kristna värderingarna som genomsyrar verksamheten och livet i stort. Vi POSK är nomineringsgruppen som var drivande till att Svenska kyrkan i Borås utökade sin förskoleverksamhet på fler platser i Borås. Och nu vill vi ta det ytterligare ett steg framåt.

Läs mer »

Valupptakt på Bovik

Idag har vi valupptakt på kyrkans fina lägergård Bovik. Vi kommer att dela ut valprogram, profilprodukter och peppa varandra inför kyrkovalet. Det kommer att bjudas på lite mat och fika. Drop-in från kl 17.00 med avslutning ca 20.00. Välkomna!

Läs mer »

Lokalt program

Efter att ha läst de andra nomineringsgruppernas program som ställer upp lokalt här i Borås slår det mig att POSK är den enda gruppen som har punkter i sitt program som visar på en vilja att utveckla Svenska Kyrkan i Borås. För som det har varit under denna mandatperioden så är det bara vi som lämnat in motioner till fullmäktige. Så rösta på POSK. Den aktiva nomineringsgruppen 

Läs mer »

En fri röst i en fri kyrka

Från de nomineringsgrupper som även finns representerade i den kommunala verksamheten märker vi att det stundtals kommer direktiv hur saker och ting ska skötas. Jag själv tycker det skulle vara väldigt märkligt att sitta på möten och diskutera kyrkliga frågor och få kommentarer och direktiv från personer som inte är medlemmar i kyrkan. När vi i POSK har möten är det med människor som är engagerade i kyrkan och som framförallt är medlemmar. Man kan väl inte vara medlem i t ex fotbollsklubben Elfsborg och då sitta och bestämma vad som ska göras i en simklubben Elfsborg. Även om det har samma namn.

En fri röst i en fri kyrka!

Läs mer »

Kyrkorådets presidium

Nu har vi efter många samtal blivit en del i kyrkorådets presidium. Enligt beslut i fullmäktige skall ett presidium endast bestå av ordförande och vice ordförande. Men detta kände vi redan från början att det var ohållbart. Som näst största nomineringsgrupp tyckte vi att det var självklart att vi skulle få en plats där, men detta tyckte inte Socialdemokraterna och Borgerligt Alternativ. Men som sagt efter många bra samtal så har vi fått en plats där. Än så länge är vi adjungerade, men vi har lämnat in en motion till fullmäktige i maj för att få till en ändring. Förslaget är att presidiet skall bestå av ordförande och två vice ordföranden.

Läs mer »

Utröstade

Efter senaste fullmäktige med nyvalda ledamöterna så gick det inte alls som vi tänkt oss. Inför sammanträdet hade valberedningen tagit fram ett förslag, som sen fullmäktige inte gick på. Som ni vet blev vi efter valet näst största nomineringsgrupp, men fick inte en enda ordförandepost. Borgerligt alternativ och Socialdemokraterna har ingått i en valsamverkan och tog således alla ordförande- och vice ordförandeposter. Valberedningen hade som förslag att vi i POSK åtminstone skulle få ordförandeposten i Brämhults församlingsråd, men så blev det inte. Från vår sida försökte vi få valberedningen att  komma med förslag om att införa 2:e vice ordförande. Då kommer fler att ha mer information och ett bättre underlag till beslut som tas. Men detta ville man inte veta av från Borgerligt Alternativ och Socialdemokraterna. Men vi fortsätter att hävda valresultatet i kommande val som skall göras på andra nivåer. Var så säkra!

Läs mer »

Församlingsråd

Dags att nominera kandidater till församlingsråden. Detta görs på samma tid i alla tre församlingarna, Tisdag den 22 oktober kl . 18.00. Till Caroli församlingsråd: Sjöbo kyrkanshus. Gustav Adolfs församlingsråd: Dammsvedjans församlingshem och till Brämhults församlingsråd : Brämhults församlingshem.

Läs mer »

Församlingsråd och POSK-Forum

Den 22 oktober kl 18.00 är det nomineringsstämma till församlingsråden. Stämman hålls samtidigt i alla 3 församlingarna för att minimera s k ”kupper”. På denna stämma får då församlingsmedlemmarna nominera vem dem vill som skall sitta i församlingsrådet. Kravet är att man bor i Borås pastorat, alltså i någon av församlingarna. Sen fastställer kyrkofullmäktige nomineringarna. Inför detta har vi ett POSK-Forum den 14 oktober kl 18.30 i Caroli församlingshem. Vi informerar även om valresultatet, valsamverkan och förslag till olika poster i råd och utskott. Välkomna!

Läs mer »

Valresultatet

Ett stort TACK till alla som röstade på POSK. Röstdeltagandet ökade med från 9,9 % till 11,7%. Det var bra. Men tyvärr tappade vi 3 st mandat i Kyrkofullmäktige. Men vi är trots det fortfarande näst störst. Och TACK till alla våra duktiga valarbetare. Ni gjorde ett jättejobb!

Läs mer »

Tidningsannonser

Igårdagens BoråsKuriren och i dagens Borås Tidning hade vi annonser.  Och vi är fler på listan än som stog där. Plats nr 19-27 saknades. Klicka i menyn på ”Inför valet, vi vill” och sedan på ”Kandidater 2013″ så ser du vilka fler som går att rösta på.

Läs mer »

Vi är tydliga

Vi är tydliga i vad vi vill arbeta för i nästa mandatperiod. Enda nomineringsgruppen i Borås som har ett tydligt lokalt program. Under fliken ”Vi vill” så ser du vad.

Läs mer »

Dags att ge barnen en särställning i kyrkan

När en av våra engagerade kandidater, Tovan Thåst, lämnade sin tjänst som föreståndare för Svenska Kyrkans första och äldsta ungdomsgård, Sjöbo ungdomsgård här i Borås, skrev hon en debattartikel i Kyrkans Tidning. Ett ämne som fortfarande är aktuellt och måste lyftas fram. Läs hela artikeln här.

Läs mer »

Nya annonser

Dags för nya annonser i Borås Kuriren imorgon torsdag. Det handlar om diakoni och Stadsmission.

Läs mer »

Återinvigning av Caroli-kyrkan

Idag återinvigdes Borås äldsta byggnad, Carolikyrkan, efter en tids renovering. I predikan som biskop Åke hade pratade han om att tala tydligt om Kristus. Vi i POSK håller helt med. Och under tiden var barnen som ville på söndagsskola. Det skall finnas på varje distrikt tycker vi.

Läs mer »