Nu har alla styrelser kommit igång efter sommaruppehållet. Och budgetberedningen har träffats två gånger för att ta ställning till äskanden och investeringar för år 2019. Dessutom ska kyrkorådet ha en heldag där man ska diskutera organisationsfrågor, placering av diakonicentrum, seniorboende m.m. Så nu vill vi höra och diskutera med er medlemmar vad ni tycker i dessa frågor. Så varmt välkomna till ett medlemsmöte den 22 oktober kl 18,30 i Gustav Adolfs församlingshem. Med fika. Välkomna!