Välkommen alla medlemmar till POSK-forum den 8 november kl 18,30 i Caroli församlingshem. På dagordningen står det diskussion av ledamöter och ersättare till kyrkoråd och utskott.