Efter senaste fullmäktige med nyvalda ledamöterna så gick det inte alls som vi tänkt oss. Inför sammanträdet hade valberedningen tagit fram ett förslag, som sen fullmäktige inte gick på. Som ni vet blev vi efter valet näst största nomineringsgrupp, men fick inte en enda ordförandepost. Borgerligt alternativ och Socialdemokraterna har ingått i en valsamverkan och tog således alla ordförande- och vice ordförandeposter. Valberedningen hade som förslag att vi i POSK åtminstone skulle få ordförandeposten i Brämhults församlingsråd, men så blev det inte. Från vår sida försökte vi få valberedningen att  komma med förslag om att införa 2:e vice ordförande. Då kommer fler att ha mer information och ett bättre underlag till beslut som tas. Men detta ville man inte veta av från Borgerligt Alternativ och Socialdemokraterna. Men vi fortsätter att hävda valresultatet i kommande val som skall göras på andra nivåer. Var så säkra!