Vi är tydliga i vad vi vill arbeta för i nästa mandatperiod. Enda nomineringsgruppen i Borås som har ett tydligt lokalt program. Under fliken ”Vi vill” så ser du vad.